Ventilatieverslaggeving

Erkende ventilatieverslaggevers

Een ventilatieverslaggever moet sinds 1 januari 2016 altijd aangesteld worden bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties (IER). Binnen ons team hebben we verschillende erkende ventilatieverslaggevers. Die treden zowel voor aanvang van de werken op, als na de plaatsing van de ventilatie.

  • Voor de start van de werken: we berekenen het volledige ventilatiesysteem van het gebouw en maken het ventilatievoorontwerp op. Op dit plan staan alle ventilatievoorzieningen aangeduid: de ventilatie-unit, de ventilatiekanalen en de ventilatiemonden. Het helpt de aannemer bij de plaatsing van de ventilatie. Aan de hand van dit plan kan de aannemer de ventilatie conform de regels installeren.
  • Na het plaatsen van de ventilatie: we komen langs om de ventilatiedebieten uit te meten. Daarna maken we het ventilatieprestatieverslag op. Dat laden we tot slot op in de databank van het kwaliteitskader ventilatie van BCCA (Belgian Construction Certification Association).

Doordat onze diensten als ventilatieverslaggever nauw aansluiten bij onze rol als EPB-verslaggever, kunt u kosten besparen door voor beide activiteiten bij dezelfde partij aan te kloppen.

Vraag een offerte

Ventilatieverslaggever nodig?