Stabiliteitsstudies

Stabiliteitsstudies voor grote en kleine projecten

De ervaren ingenieurs van Stabico voeren gedetailleerde stabiliteitsberekeningen uit op basis van de wettelijke normen en richtlijnen. Dat doen ze zowel voor grootschalige als voor kleinere projecten. Voor nieuwbouw of verbouwing. Voor woningen, appartementen, bedrijfsgebouwen, openbare gebouwen en industriële gebouwen. Voor particulieren, bedrijven en overheden.

Offerte voor stabiliteit

Stabiliteitsberekeningen voor nieuwbouw en renovatie

De eerste fase van elke stabiliteitsstudie is de studiefase. Daarbij worden alle elementen die bijdragen aan de stabiliteit in detail bekeken en berekend. Denk aan de funderingen, vloerplaten, balken, kolommen, liggers, tussenvloeren en het dak.

In deze fase gaan we altijd op zoek naar de meest economische oplossing, zonder afbreuk te doen aan het esthetische aspect. Daarom overleggen we geregeld met zowel de architect als de bouwheer en de aannemer.

Bekistingsplannen en wapeningstekeningen

De stabiliteitsberekeningen vormen de basis voor de volgende stap: de tekenfase. In deze tweede voorbereidende fase tekenen we alle funderingen, wapeningsplannen en bekistingplannen in detail uit. Daarvoor gebruiken we de meest geavanceerde tekensoftware.

Daarna stellen we de lastenboeken en meetstaten op. In de meetstaten en borderellen staan alle hoeveelheden beton, wapeningsstaal, profielstaal, predallen of gewelven beschreven. Deze gedetailleerde lijsten zijn essentieel voor het opvragen van offertes bij de aannemers. In een latere fase kunnen de geselecteerde aannemers de materialen ook bestellen op basis van deze documenten.

Stabiliteitscontrole op de werf

Onze service houdt niet op nadat we de stabiliteitsstudie hebben afgerond en de wapenings- en bekistingsplannen hebben uitgetekend. Van zodra de werf wordt opgestart, volgen onze ingenieurs uw project van nabij op.

Stabiliteit bij nieuwbouw en verbouwing

Stabiliteitsstudies zijn een evidentie bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij renovatieprojecten zijn vaak stabiliteitsberekeningen nodig. Bij het slopen van een muur bijvoorbeeld, het creëren van bijkomende openingen voor ramen of de uitbreiding van het bestaande bouwvolume.

Plaatst u zonnepanelen op het dak? Dan kunnen onze ingenieurs ook de stevigheid en stabiliteit van het dak controleren.

Op zoek naar een stabiele partner voor de stabiliteitsstudies van uw bouwproject?