EPB-verslaggeving

EPB-verslaggeving door erkende EPB-verslaggevers

De EPB-regelgeving (Energieprestatie en Binnenklimaat) legt EPB-eisen op bij de bouw of renovatie van elk gebouw dat gekoeld of verwarmd wordt. Die eisen hebben als doel gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken. Vandaag is het streefdoel ‘bijna-energieneutraal’ bouwen (BEN).

EPB-verslaggeving is een van de kernactiviteiten van Stabico. Ons team van EPB-experts voert enerzijds EPB-berekeningen uit, anderzijds geven ze advies over hoe de EPB-waarde verbeterd kan worden. Onze EPB-verslaggevers stellen ook het EPB-eindverslag op en dienen de EPB-aangifte in.

EPB-verslaggeving in Vlaanderen

De Vlaamse EPB-regelgeving werd ingevoerd in 2006. Onze EPB-verslaggevers hebben dus ondertussen heel wat ervaring opgedaan in het zoeken naar de meest energiezuinige oplossingen binnen de geldende normen.

Doordat wij zowel EPB-verslaggeving als veiligheidscoördinatie aanbieden, kan u als bouwheer kosten besparen. Sommige taken zoals werfbezoeken of het verzamelen van as-builtgegevens overlappen elkaar namelijk voor een stuk.

EPB-verslaggeving in Brussel

Onze EPB-verslaggevers voor Brussel hebben hetzelfde doel voor ogen als deze in Vlaanderen: een zo laag mogelijke EPB-waarde bekomen. Het eindresultaat is dus hetzelfde, de insteek iets anders.

Terwijl we in Vlaanderen pas in actie komen nadat de bouwaanvraag werd ingediend, is het in Brussel verplicht om al voor het indienen van de bouwvergunning een EPB-verslaggever aan te stellen, om zo zeker te zijn dat het ontwerp kan voldoen aan de EPB-eisen.

Onze EPB-dienstverlening in Brussel begint dus al voor de bouwaanvraag.

Erkende EPB-verslaggevers

De gecertificeerde EPB-verslaggevers van Stabico berekenen de EPB-waardes, bepalen hoe de EPB-waarde verbeterd kan worden en stellen het EPB-eindverslag op. Dat doen ze voor woningen, appartementen, scholen, winkels, bedrijfsgebouwen en industriële gebouwen. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Onze EPB-verslaggevers ondersteunen u in de verschillende bouwfases:

  • Voor de werken: de EPB-voorafberekening bepaalt wat nodig is om de EPB-eisen te halen. Daar hoort ook advies bij over de ingrepen om de EPB-waarde te verbeteren;
  • Tijdens de werken: de berekeningen uit de software worden gefinetuned op basis van de definitieve materiaalkeuzes en de effectieve isolatiediktes;
  • Na de werken: de EPB-aangifte wordt opgemaakt en ingediend.
Op zoek naar een EPB-verslaggever voor uw bouwproject?