Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie bij nieuwbouw en verbouwing

Een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle werken waarbij minstens twee aannemers tegelijk of na elkaar in actie komen. Door ons als veiligheidscoördinator in te schakelen, bent u niet alleen wettelijk in orde, u krijgt ook garanties dat veiligheidsmaatregelen tijdens de verschillende werffases opgevolgd worden.

Stabico heeft zowel gecertificeerde veiligheidscoördinatoren Ontwerp als veiligheidscoördinatoren Uitvoering. Vaak combineren die hun expertise zowel in de ontwerp- als de uitvoeringsfase.

Offerte voor veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie in de ontwerpfase

De veiligheidscoördinator ontwerp is verantwoordelijk voor de veiligheid van een bouwproject. Hij brengt daarvoor eerst alle mogelijke risico’s van het ontwerp in kaart. Die vertaalt de veiligheidscoördinator daarna naar een veiligheids- en gezondheidsplan. In het V&G-plan staan ook de preventieve maatregelen en verbeterpunten beschreven om ongevallen tijdens de bouwwerken te vermijden. Het VGP moet bezorgd worden aan alle aannemers waaraan een offerte wordt opgevraagd.

De veiligheidscoördinator ontwerp is daarnaast verantwoordelijk voor het bijhouden van een coördinatiedagboek.

Veiligheidscoördinatie in de uitvoeringsfase

De veiligheidscoördinator uitvoering is aanwezig bij de opstart van de werf. Ook bij de cruciale fases van het bouwproces komt hij langs. Tijdens deze werfbezoeken wordt gecontroleerd of de richtlijnen uit het veiligheids- en gezondheidsplan juist worden toegepast.

Na elk werfbezoek maakt de veiligheidscoördinator een uitgebreid veiligheidsverslag op dat aan betrokken partijen (aannemers, architect, bouwheer) wordt bezorgd.

Het postinterventiedossier (PID)

Na het einde van de werken stelt de veiligheidscoördinator het postinterventiedossier samen. Dit PID bevat de as-builtplannen, de leidingschema’s en de contactgegevens van de aannemers. Ook een lijst van de gebruikte materialen, hun technische fiches en de onderhoudsboekjes van de technieken moeten toegevoegd worden aan het postinterventiedossier.

Het PID wordt door de bouwheer bewaard. Wanneer die zijn woning op termijn verkoopt, moet het postinterventiedossier bij de akte van de notaris gevoegd worden. Het geeft de koper namelijk belangrijke informatie met het oog op het onderhoud, de herstelling, de verbouwing of de ontmanteling van het gebouw.

Op zoek naar een veiligheidscoördinator voor uw bouwproject?