Ventilatieverslaggeving

Sinds 1 januari 2016 is het verplicht om bij nieuwbouw en energetisch ingrijpende renovaties naast een EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Onder energetisch ingrijpende renovaties vallen renovaties waarbij de technieken (verwarming en ventilatie) worden vervangen en waarbij minstens 75% van de buitenschil van het gebouw (met uitzondering van de vloer) nieuw of bijkomend geïsoleerd wordt.


Onze taak als ventilatieverslaggever wordt opgesplitst in twee fases.


Voor de start van de werken

Voor de start van de werken wordt het volledige ventilatiesysteem van het gebouw berekend en maken wij een ventilatievoorontwerp op. Dit is een plan waarop de alle te plaatsen ventilatievoorzieningen zoals de ventilatie-unit, de leidingen en de ventilatiemonden vermeld zijn. Aan de hand van dit plan kan de aannemer de ventilatie volledig conform de regels plaatsen. Het ventilatievoorontwerp wordt nadien door ons in de databank van het BCCA opgeladen.


Na het plaatsen van de ventilatie

Nadat de ventilatie is geplaatst komen wij langs om de ventilatie uit te meten.

Na het uitmeten van de ventilatie maken wij het ventilatieprestatieverslag op en laden wij dit verslag op in de databank van het BCCA. Dit verslag dient mee opgenomen te worden in de EPB-eindverslag.