EPB-verslaggeving

EPB-verslaggeving is verplicht voor alle gebouwen (nieuwbouw of verbouwing) die verwarmd of gekoeld worden. Bij de bouwvergunning zal u een EPB-nummer worden toegekend. Aan de hand van dit EPB-nummer  kan de overheid controleren of u al dan niet voldoet aan de EPB-regelgeving.


Bij ons kan u terecht voor de volledige berekening van uw gebouw. In samenspraak met de architect, de bouwheer en de aannemer gaan we op zoek naar de meest economische oplossing om binnen de geldende normering te vallen of om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.


Onze studies worden opgebouwd in drie fases:


Voor de start van de werken

Voor de start van de bouwwerken maken wij een eerste doorrekening van het gebouw. Aan de hand van de architectuurplannen bekijken we welke EPB-waardes er reeds gehaald worden. Nadien wordt er in samenspraak met de architect en de bouwheer gekeken welke extra maatregelen er nog kunnen of moeten genomen worden om te voldoen aan de regels of om een zo laag mogelijke EPB-waarde te bekomen. Nadat de berekeningen op punt staan dienen wij via het EPB-nummer een startverklaring in bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA).


Tijdens de werken

Tijdens de werken gebeurt het vaak dat er toch nog voor andere materialen of isolatiediktes wordt gekozen. Deze aanpassingen worden door ons ingerekend in de software teneinde steeds een accuraat beeld te hebben van de EPB-waardes.


Na de werken

Na de werken maken wij het EPB-eindverslag op en dienen we dit in bij het VEA. Nadien ontvangt u van ons het EPB-certificaat waarmee u eventuele premies kan aanvragen.