Veiligheidscoördinatie

Heb ik veiligheidscoördinatie nodig?


Of er voor uw project al dan niet een veiligheidscoördinator dient aangesteld te worden is eenvoudig te bepalen. Voor alle bouwwerken waar minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens in actie komen is veiligheidscoördinatie verplicht. Het begrip aannemer wordt door de wetgever vrij ruim omschreven. Zo worden o.a. leveranciers van bouwmaterialen en bedrijven die nutsleidingen aansluiten ook als een aannemer aanzien.


Taken van de veiligheidscoördinator

Tijdens de ontwerpfase zullen wij als veiligheidscoördinator een veiligheids- en gezondheidsplan (VGP) opmaken. In dit VGP staan alle  mogelijk risico's  en de  te nemen  maatregelen om ongevallen te vermijden. Het VGP moet tijdens de offerte-aanvragen aan de verschillende aannemers bezorgd worden.  Zo kunnen deze aannemers  rekening houden met de te nemen maatregelen.


Tijdens de werken voeren wij verschillende werfbezoeken uit bij de cruciale fases van het bouwproces. Van deze bezoeken worden overzichtelijke veiligheidsverslagen opgemaakt die aan alle belanghebbende partijen worden bezorgd.


Na het einde van de werken wordt er een postinterventiedossier (PID) opgemaakt. Dit PID bevat de plannen, een overzicht van de gebruikte materialen  en de veiligheidsvoorschriften waarmee rekening moet gehouden worden tijdens latere werken. bv. onderhoudswerken.  Dit PID dient door de bouwheer bewaard te worden. Bij een eventuele latere verkoop moet dit PID bij de akte van de notaris gevoegd worden.